Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68651

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2015 sökte 235 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning vid Karlstads universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad