Antagningspoäng för Kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69185

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.68 12.87 0.05 99.99 3.50
Urval 2 11.68 17.17 0.05 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.68 i urvalsgrupp BI, 12.87 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 142 personer till Kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 10 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 11.94 0.15 99.99 0.00
Urval 2 14.70 11.94 0.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 11.94 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 130 personer till Kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 20 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad