Antagningspoäng för Kulturvetenskap vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68815

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.01 11.05 0.20 99.99 3.00
Urval 2 12.90 11.05 0.20 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Kulturvetenskap vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.01 i urvalsgrupp BI, 11.05 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 121 personer till Kulturvetenskap vid Karlstads universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 7 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad