Antagningspoäng för Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69465

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 11.54 0.40 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 11.54 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 132 personer till Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad