Antagningspoäng för Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68796

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 0 personer till Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 0 personer till Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 0 personer till Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 39 personer till Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad