Antagningspoäng för Magisterprogram i skatterätt vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69624

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i skatterätt vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 41 personer till Magisterprogram i skatterätt vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 8 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad