Antagningspoäng för Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68813

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 169 personer till Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 13 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 215 personer till Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 22 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 161 personer till Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 144 personer till Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 12 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad