Antagningspoäng för Masterprogram i globala mediestudier vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68795

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i globala mediestudier vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 44 personer till Masterprogram i globala mediestudier vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 25% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i globala mediestudier vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 36 personer till Masterprogram i globala mediestudier vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad