Antagningspoäng för Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68969

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 65 personer till Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 79 personer till Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 54 personer till Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 33 personer till Masterprogram i marknadsföring, Magister vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad