Antagningspoäng för Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68937

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 57 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 71 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 83 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 91 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Magister vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad