Antagningspoäng för Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68936

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 59 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 78 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 62 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 60 personer till Masterprogram i redovisning och styrning, Master vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad