Antagningspoäng för Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68781

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Masterprogram i Service Management, Magister på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 0 personer till Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 39 personer till Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Masterprogram i Service Management, Magister på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 0 personer till Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 25 personer till Masterprogram i Service Management, Magister vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad