Antagningspoäng för Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68782

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 33 personer till Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 13% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 47 personer till Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 27 personer till Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 42 personer till Masterprogram i Service Management, Master vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad