Antagningspoäng för Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68906

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 12 personer till Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 24 personer till Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 28 personer till Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 0 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 35 personer till Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 2 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad