Antagningspoäng för Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68931

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 16 personer till Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad