Antagningspoäng för Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68934

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 38 personer till Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 0 personer till Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 34 personer till Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 49 personer till Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad