Antagningspoäng för Mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68773

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 12.36 0.80
Urval 2 15.30 12.36 0.80 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Mät- och kartteknikprogrammet på Karlstads universitet 15.30 i urvalsgrupp BI, 12.36 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 52 personer till Mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 12 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 10.62 0.10 99.99 0.00
Urval 2 13.90 10.85 1.10 99.99
Höstterminen år 2015 hade Mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 10.62 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 76 personer till Mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 30 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 17 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 10.77 0.40 99.99 0.00
Urval 2 12.55 10.77 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 10.77 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 79 personer till Mät- och kartteknikprogrammet vid Karlstads universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 22 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 19 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad