Antagningspoäng för Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68749

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.15 0.70 0.00
Urval 2 14.80 17.15 0.65
För höstterminen år 2014 hade Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 309 personer till Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 12 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 9 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad