Antagningspoäng för Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69139

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 15.32 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 152 personer till Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 10.77 0.30 99.99 3.50
Urval 2 13.00 10.77 0.35 99.99
Höstterminen år 2016 hade Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 10.77 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 136 personer till Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 11 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 16.02 0.15 4.00
Urval 2 13.27 13.56 0.15 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 149 personer till Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 14 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad