Antagningspoäng för Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68883

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Musiklärarprogrammet på Karlstads universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 103 personer till Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 12 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 0.40 4.00
Urval 2 14.95 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 115 personer till Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 132 personer till Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 19 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 17 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Musiklärarprogrammet på Karlstads universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 131 personer till Musiklärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad