Antagningspoäng för Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68788

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 29 personer till Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad