Antagningspoäng för Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68928

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 20 personer till Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad