Antagningspoäng för Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68963

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 0 personer till Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad