Antagningspoäng för Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68793

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 16.47 0.80 4.00
Urval 2 16.41 16.20 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

875

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 875 personer till Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 26 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 16.68 0.85 4.00
Urval 2 17.20 16.59 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

812

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 812 personer till Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 23 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 18 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.14 0.85 4.00
Urval 2 17.10 16.70 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

888

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 888 personer till Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 18 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 21 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.72 0.85 4.00
Urval 2 17.80 15.87 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

899

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 899 personer till Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 18 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 17 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad