Antagningspoäng för Politices kandidat vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68528

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.14 14.67 0.45 0.00 0.00
Urval 2 14.20 14.67 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Politices kandidat vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.14 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 277 personer till Politices kandidat vid Karlstads universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.51 0.70 3.00
Urval 2 13.14 14.98 0.35
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidat vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 337 personer till Politices kandidat vid Karlstads universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 30 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 15.90 0.80 3.00
Urval 2 15.00 15.51 0.65
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidat vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 377 personer till Politices kandidat vid Karlstads universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 37 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.50 0.90 2.00
Urval 2 16.20 14.02 0.70 2.00
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidat vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 428 personer till Politices kandidat vid Karlstads universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 33 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.30 0.80 0.00
Urval 2 16.70 16.12 0.75
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidat vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

375

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 375 personer till Politices kandidat vid Karlstads universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad