Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69181

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.09 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.15 20.83 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.09 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2322

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 2322 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 253 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 12 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.03 21.10 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.85 21.00 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.03 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1909

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 1909 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 219 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.32 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.09 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2464

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 2464 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 243 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 13 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.42 1.45 4.00
Urval 2 20.85 21.42 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.42 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2397

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 2397 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.59 1.50 4.00
Urval 2 21.40 21.50 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.59 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2280

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 2280 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 22.00 1.60 4.00
Urval 2 21.45 21.80 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2639

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 2639 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 384 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad