Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69181

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.32 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.09 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2464

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 2464 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 243 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 13 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.42 1.45 4.00
Urval 2 20.85 21.42 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.42 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2397

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 2397 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.59 1.50 4.00
Urval 2 21.40 21.50 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.59 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2280

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 2280 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 22.00 1.60 4.00
Urval 2 21.45 21.80 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2639

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 2639 personer till Psykologprogrammet vid Karlstads universitet varav 384 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad