Antagningspoäng för Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68979

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 201 personer till Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 223 personer till Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 197 personer till Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 187 personer till Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad