Antagningspoäng för Samhällsanalytiker vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69600

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.67 0.45 3.50
Urval 2 14.20 13.39 0.35
För höstterminen år 2017 hade Samhällsanalytiker vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 286 personer till Samhällsanalytiker vid Karlstads universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 25 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad