Antagningspoäng för Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68930

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 16.05 0.55 3.50
Urval 2 12.46 13.71 0.15
För höstterminen år 2016 hade Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 169 personer till Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 6 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 16.88 0.60 0.00
Urval 2 15.71 16.88 0.10
För höstterminen år 2015 hade Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 199 personer till Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 12 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.50 0.50 0.00
Urval 2 13.10 13.52 0.20
För höstterminen år 2014 hade Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 162 personer till Samhällsanalytiker med inriktning organisering vid Karlstads universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 13 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad