Antagningspoäng för Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68766

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 15.16 0.40 0.00 0.00
Urval 2 15.04 13.95 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

421

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 421 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 15.20 0.60 0.00
Urval 2 12.54 13.50 0.50
För höstterminen år 2017 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 348 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.20 0.60 0.00
Urval 2 14.00 13.58 0.50 3.50
För höstterminen år 2016 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

290

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 290 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.86 15.70 0.70 3.00
Urval 2 15.60 14.40 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.86 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 404 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 25 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.15 0.70 3.00
Urval 2 14.70 14.36 0.55
För höstterminen år 2014 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

373

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 373 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 25 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad