Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68690

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.20 0.50 0.00 4.00
Urval 2 16.90 16.52 0.40 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1107

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 1107 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 20 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 15.13 0.35 0.00 3.00
Urval 2 13.66 14.75 0.20 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under VT2020 sökte 605 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 202 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 18 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 20 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 17.10 0.60 0.00 3.50
Urval 2 15.47 15.85 0.50 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

926

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under HT2019 sökte 926 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 21 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 15.69 0.55 0.00 3.50
Urval 2 13.40 14.94 0.40 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

634

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under VT2019 sökte 634 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 230 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 18 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 17.10 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.20 15.81 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1257

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

103

Under HT2018 sökte 1257 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 21 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 21 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.66 16.11 0.60 0.00 3.50
Urval 2 14.66 14.80 0.45 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.66 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

900

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under VT2018 sökte 900 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 16 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 16 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 17.14 0.75 3.50
Urval 2 16.15 16.10 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1361

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 1361 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 305 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 17 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 11 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.10 0.65 4.00
Urval 2 15.20 15.88 0.60 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

979

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

105

Under VT2017 sökte 979 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 246 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 19 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 20 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.32 0.80 3.50
Urval 2 16.77 16.35 0.70 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1699

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 1699 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 388 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 13 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 11 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.78 0.75 4.00
Urval 2 15.90 16.60 0.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1265

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

100

Under VT2016 sökte 1265 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 18 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 16 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 17.81 0.85 4.00
Urval 2 17.30 17.36 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1850

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

98

Under HT2015 sökte 1850 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 407 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 11 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 98 personer varav 12 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.56 0.80 3.00
Urval 2 16.40 16.21 0.75 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1298

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under VT2015 sökte 1298 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 17 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 14 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.78 0.85 4.00
Urval 2 17.00 16.57 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.78 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1695

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

98

Under HT2014 sökte 1695 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 22 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 98 personer varav 21 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.28 0.70 4.00
Urval 2 16.20 16.05 0.60 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1219

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 1219 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet varav 255 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 24 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 18 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad