Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68730

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 18.45 0.80 0.00 4.00
Urval 2 18.77 18.10 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1591

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under HT2020 sökte 1591 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 289 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 17 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 15 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 17.99 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.30 17.95 0.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1176

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2020 sökte 1176 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 262 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.71 0.95 0.00 3.50
Urval 2 18.59 17.67 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1515

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 1515 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.96 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.40 16.82 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1215

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 1215 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 18.20 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.50 17.60 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2001

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 2001 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 18.11 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.40 16.70 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1739

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2018 sökte 1739 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 274 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 17.95 1.05 4.00
Urval 2 18.33 17.80 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2249

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 2249 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 322 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 18.29 0.95 4.00
Urval 2 17.50 18.75 0.85 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1810

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under VT2017 sökte 1810 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 14 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.75 1.00 4.00
Urval 2 18.90 18.35 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2328

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under HT2016 sökte 2328 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 295 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 13 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.81 0.95 4.00
Urval 2 18.27 17.47 0.85 3.50
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1995

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under VT2016 sökte 1995 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 11 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.48 1.05 4.00
Urval 2 18.90 18.26 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.48 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2427

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

53

Under HT2015 sökte 2427 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 283 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 5 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 11 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.11 0.95 4.00
Urval 2 18.00 17.56 0.95 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1907

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 1907 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 257 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.72 1.00 4.00
Urval 2 18.50 17.53 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2228

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 2228 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 285 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 8 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 17.70 0.90 4.00
Urval 2 18.20 17.36 0.85 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1736

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

53

Under VT2014 sökte 1736 personer till Socionomprogrammet vid Karlstads universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 7 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad