Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68914

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 139 personer till Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 158 personer till Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 145 personer till Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 4 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 236 personer till Specialistsjuksköterska - distriktssköterska vid Karlstads universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 1 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad