Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68916

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 91 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 108 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 103 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 122 personer till Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad