Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68809

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 189 personer till Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 2 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 1 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 209 personer till Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 5 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad