Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68810

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 44 personer till Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 1 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 60 personer till Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 1 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 72 personer till Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 3 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 60 personer till Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 5 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 4 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad