Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68896

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 15.84 1.00 0.00
Urval 2 17.30 15.50 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

888

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 888 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår vid Karlstads universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 32 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 33 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad