Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69401

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.66 12.38 0.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.66 i urvalsgrupp BI, 12.38 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 52 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 14.75 0.25 0.00
Urval 2 10.64 13.90 0.55
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 46 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad