Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69400

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 34 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.19 0.55 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.19 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 57 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.33 0.75
Urval 2 17.70 14.75 0.85 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik på Karlstads universitet 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 68 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad