Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69198

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.89 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.48 16.03 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 172 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.80 1.10 0.00
Urval 2 19.36 18.80 1.05
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 154 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 19.27 1.15 0.00
Urval 2 17.58 19.27 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 169 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.81 1.45 0.00
Urval 2 20.00 19.81 1.45
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 177 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet vid Karlstads universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad