Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69199

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.74 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.74 0.00 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.74 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 132 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 14.60 1.25 0.00
Urval 2 16.65 14.60 1.20
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 181 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 17.67 1.30
Urval 2 17.39 17.67 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik på Karlstads universitet 17.39 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 155 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad