Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69200

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 16.00 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 91 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 15.30 0.90 0.00
Urval 2 16.19 13.45 0.90
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 115 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 1.15 0.00
Urval 2 17.50 14.54 1.05
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 154 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.08 1.15 0.00
Urval 2 17.70 17.08 1.15
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 130 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad