Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69201

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 16.50 1.00 0.00 0.00
Urval 2 18.90 16.50 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 149 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 21.73 1.05 0.00
Urval 2 16.50 14.22 1.05
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 21.73 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 183 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 1.30 0.00
Urval 2 19.00 1.30
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 199 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad