Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69202

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 0.00 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 55 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 12.69
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik på Karlstads universitet 14.00 i urvalsgrupp BI, 12.69 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 48 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.55 0.85 0.00
Urval 2 15.20 14.55 0.70
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 109 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.77 0.70
Urval 2 12.38 13.77 0.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik på Karlstads universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.77 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 86 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad