Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69203

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.56 0.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.56 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 106 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 15.34 1.15 0.00
Urval 2 14.89 15.23 1.15
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 124 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 14.20 1.05 0.00
Urval 2 17.30 13.00 0.90
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 131 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.74 15.52 1.00 0.00
Urval 2 14.80 13.35 0.80
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.74 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 143 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad