Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69204

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 13.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 86 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.92 1.00 0.00
Urval 2 13.55 15.92 1.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 102 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 14.25 1.20 0.00
Urval 2 17.08 14.25 1.20
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 127 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 13.30 0.95
Urval 2 11.90 10.57 0.95 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik på Karlstads universitet 13.50 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 78 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad