Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69205

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.85 0.50 0.00
Urval 2 14.20 14.85
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 71 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.00 0.85 0.00
Urval 2 15.70 16.00 0.85
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 77 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 16.85 0.55
Urval 2 12.50 16.85 0.65
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT på Karlstads universitet 12.50 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 63 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad