Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69206

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 1.55 0.00
Urval 2 20.52 1.55
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 189 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 1.30 0.00
Urval 2 19.18 1.30
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 206 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 1.30 0.00
Urval 2 18.96 1.30
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 196 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad