Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69207

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.28 0.00 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.28 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.28 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 113 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.64 15.87 1.10 0.00
Urval 2 16.64 13.58 1.10
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.64 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 163 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 13.60 1.00 0.00
Urval 2 16.31 13.60 1.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 124 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 10 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad