Antagningspoäng för Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69208

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 12.26 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 12.26 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 69 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.08 0.75 0.00
Urval 2 14.65 14.08 0.40
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 104 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.09 0.85 0.00
Urval 2 14.59 14.70 0.65
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 94 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 8 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.13 13.82 0.80 0.00
Urval 2 14.13 13.82 0.70
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.13 i urvalsgrupp BI, 13.82 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 100 personer till Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 11 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad